Komende twee jaar 12.000 nieuwe woningen in Utrecht

Er blijft ook de komende twee jaar flink gebouwd worden in Utrecht. De komende twee jaar worden er 12.000 woningen gebouwd in de stad. Dat blijkt uit het zogeheten ‘Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling’ (MPSO).

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in Utrecht.

Uitgangspunt van het college van B&W bij de groei van de stad is duurzame, gezonde verstedelijking.

Het MPSO is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad en zoomt in op de prioritaire gebieden uit de Ruimtelijke Strategie: het Stationsgebied, Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone en Utrecht Science Park.

Het MPSO  is in te zien via een interactieve website. Op de website kan op de kaart doorgeklikt worden naar projectinformatie en/of eigen selecties gemaakt worden om gewenste informatie te vinden.

Tip de redactie