Moreelsebrug en Croeselaan met elkaar verbonden

Er is weer een mijlpaal bereikt tijdens de aanleg van de Moreelsebrug. Sinds gisteren is de brug aangesloten op de Croeselaan. 

Aan het eind van dit jaar moet de fiets- en wandelbrug klaar zijn om in gebruik genomen te worden. De brug kan achter pas af worden gebouwd als de aansluiting bij het Moreelsepark vrij komt.

Hiervoor moet het busstation aan de oost-zijde van stad gesloten worden. Dit gaat gebeuren op 2 juli. Dan zal het hele busstation oost naar het nieuwe busstation aan de westkant van Utrecht Centraal verhuizen.

Hoofdfietsroute

De Moreelsebrug wordt een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug wordt zo een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes in de stad.

De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is zo’n 10 meter. Kenmerkend voor de brug is de rij IJzerbomen die op de brug worden geplant.

De brug wordt aangelegd als nieuwe ‘interwijkverbinding’, vooralsnog zonder trappen naar de perrons. In de toekomst worden de trappen alsnog aangebracht.

Tip de redactie