Roep om uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad

De Utrechtse binnenstad is autotechnisch een van de meest onvriendelijkste van het land. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Strabo.

En dat heeft gevolgen voor de lokale economie. De VVD in Utrecht maakt zich daar zorgen over en heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

Het onderzoek is er gekomen op initiatief van Centrum Management Utrecht. De winkeliersvereniging was benieuwd wat de gevolgen zijn van de slechte bereikbaarheid voor auto’s voor de ondernemers in de stad.

Het rapport concludeert dat het aandeel autobezoekers aan de binnenstad 11 procent is. Dat is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde dat tussen de 20 en 26 procent ligt.

Dit scheelt inkomsten omdat bezoekers die met de auto komen vaak twee keer zoveel uitgeeft als iemand die met het OV komt.

Landelijk gemiddelde

Als Utrecht aan het landelijk gemiddelde zou kunnen voldoen, wordt er volgens het onderzoek 200 miljoen euro meer besteed in de binnenstad.

De VVD wil dan ook weten van het college of het de conclusies deelt van het onderzoek, en zo ja of er dan ook mogelijkheden zijn om de parkeervoorzieningen bij de Jaarbeurs en aan de oostkant van de stad uitgebreid kunnen worden.

Tip de redactie