Donderdagavond duidelijkheid over terugkeer prostitutie Hardebollenstraat

De Utrechtse gemeenteraad wordt donderdagavond door burgemeester Jan van Zanen geïnformeerd over de toekomst van de Hardebollenstraat.

De grote vraag hierbij is of de peeskamers na drie jaar afwezigheid weer terug kunnen keren of niet.

Het besluit of de werkplekken in de straat mogen terugkeren had eigenlijk al voor april genomen moeten worden, maar dat durfde de burgemeester destijds nog niet aan. Dit had een rechtszaak tot gevolg.

De zeventien prostitutieramen aan de Hardebollenstraat werden in 2013 gesloten vanwege, onder andere, mensenhandel die zou plaatsvinden in en rond de straat in de binnenstad.

Nieuw Zandpad

De eventuele terugkeer van prostitutie in de Hardebollenstraat is al lange tijd onderwerp van discussie. Zo wil het bedrijf Freya de peeskamers weer laten floreren en heeft daar alleen nog een exploitatievergunning voor nodig.

Van Zanen zit hier al langere tijd mee in zijn maag want hij ziet, evenals de buurt, alle prostitutie het liefst naar Het Nieuwe Zandpad verhuizen.

Maar of deze wens juridisch haalbaar is blijft tot vanavond de vraag.

Tip de redactie