Het museum DOMunder kampt met grote financiële tekorten. De bouw van de attractie onder het Domplein heeft 1,2 miljoen euro meer gekost dan verwacht en ook is er een opgebouwd exploitatietekort van vier ton op de voorganger van DOMunder; Schatkamer Domplein.

De bouwkosten zijn zoveel hoger uitgevallen dan gepland vanwege archeologische opgravingen. De totale kosten zijn opgelopen van 4,2 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro.

Het feit dat het hele project draaide om opgravingen en dat dat daar nu juist ruim een miljoen aan onvoorziene kosten bij zijn komen kijken, verklaart directeur Bas Pickkers als volgt: "We waren natuurlijk heel blij met alle opgravingen en onverwachte vondsten, maar dat had als gevolg dat het project groter werd en bijvoorbeeld de entree gedraaid moest worden."

Klokkengieterij

"Daarnaast moesten we een oversteek maken met kabels en leidingen naar het UCK gebouw", vervolgt Pickkers. "Onder dat stuk grond vonden we ineens een klokkengieterij waar de klokken van de Dom zijn gegoten. We wisten gewoon niet wat we tegen zouden komen en het is een stuk meer gebleken dan gedacht."

Als andere onvoorziene kosten worden het verleggen van kabels en leidingen, de luchtbehandelingsinstallatie en extra eisen aan het betondek genoemd. Pickkers laat weten dat tijdens de bouw de verwachting heerste dat er voldoende dekking was voor de extra kosten.

"Meteen na de start bleek dat stoppen of onderbreken van de bouw als gevolg van het meerwerk kostbaarder zou zijn dan doorgaan." Dit idee ontstond mede door de verplichting om subsidies terug te betalen indien het bouwplan niet of niet geheel zou worden afgemaakt.

Exploitatietekort

Het exploitatietekort is ontstaan door de vertraging van een jaar die tijdens de bouw van het museum is ontstaan. Doordat het wel goed gaat met de bezoekersaantallen dacht de directie dit probleem eigenhandig te kunnen oplossen.

Dit bleek echter niet het geval waardoor nu de gemeente om hulp wordt gevraagd. Het gevolg van de vergissing is dat de gemeenteraad niet op tijd op de hoogte is gebracht van de situatie.

Faillissement

In het project zitten subsidies van de gemeente, het Rijk en de Europese Unie. De grote tekorten zijn echter nog geen reden tot een naderend faillissement volgens Pickkers.

"Dat is in tegenstelling tot wat andere media beweren niet aan de orde. We zijn nu een jaar in gesprek met stakeholders en zijn dichtbij een oplossing. Wat die oplossing is kan ik in dit stadium van het proces nog niet zeggen."

Het bestuur neemt de volledige verantwoording op zich. "We blijven tot het eind van het jaar zitten en dan moet er een oplossing zijn", vertelt Pickkers. "We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid."