De verbreding van de A27 gaat er hoogstwaarschijnlijk komen. Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht zijn door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vastgesteld, en liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage.

Bewoners en belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de plannen. De capaciteit van de A27 en A12 wordt vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het verbeteren van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is een belangrijk onderdeel van het project.

Volgens de huidige planning vinden de werkzaamheden plaats tussen 2018 en 2026. Met het project is ruim 1,1 miljard euro gemoeid.

Indienen zienswijzen

Bewoners en belanghebbenden kunnen vanaf 10 mei reageren op de plannen. Alle stukken zijn vanaf die datum digitaal beschikbaar via ikgaverder.nl en platformparticipatie.nl. Er worden er zes informatieavonden georganiseerd door Rijkswaterstaat, waarvan drie in Utrecht. Te weten:

– Dinsdag 17 mei, 16.30 tot 20.30 uur, Aristo Accommodaties, Brennerbaan 150
– Woensdag 25 mei, 16.30 tot 20.30 uur, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6
– Dinsdag 7 juni, 16.30 tot 20.30 uur, Restaurant ‘t Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15

Historie

De plannen voor de verbreding van de A27 houden al langere tijd de gemoederen bezig in de gemeentelijke en landelijke politiek. Veel actiegroepen zien de verbreding niet zitten omdat er in de toekomst minder auto gereden gaat worden en er nu honderden bomen van Amelisweerd moeten wijken.

Voorstanders vinden dat de vele files op dit stuk van de Ring Utrecht voor eens en altijd opgelost dienen te worden.