Het onlangs gepresenteerde ontwerp voor het voormalig postkantoor aan de Oudegracht is goedgekeurd door de welstandscommissie. Wel zijn er nog een paar kleine aanpassingen gewenst.

Dat blijkt uit het positieve oordeel van de welstandscommissie. De aanpassing van het gevelvoorstel aan Oudegrachtzijde wordt als verbetering van de huidige situatie beschouwd.

Architect Frederik Vermeesch krijgt complimenten van de commissie. Ook de afdeling Erfgoed heeft geen bezwaar tegen de ingrepen met betrekking tot de monumentale delen van het gebouw.

De nieuwbouw valt volgens de commissie goed samen met het huidige gebouw. De commissie juicht de bescheiden reclamevoering toe, maar vindt dat de ingang van het bibliotheekcafé zichtbaarder mag worden. Ook zijn er nog een paar op- en aanmerkingen over de zonwering en de zogeheten ‘lijst’.

Glas

Het eerdere bekende ontwerp dat uit veel glas bestond kon niet op goedkeuring van de commissie rekenen. Het oogde als een transparant voorportaal, maar doordat het met drie lagen winkels gevuld diende te worden zou het in de praktijk een heel ander beeld opleveren.

Daarnaast wijkt deze koepelvorm af van de vorm die meer geassocieerd wordt met het postkantoor, de parabool.