Gemeente Utrecht moet toch nog een keer gaan kijken naar de totstandkoming van de hoogte van het persoonsgebonden budget. Dit oordeelde de rechter dinsdag. 

 

Ruim een jaar geleden kreeg de gemeente Utrecht nog gelijk in twee zaken van de rechter wat betreft de toegewezen hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb), dat was toegekend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

1 januari 2015 is de Wmo van kracht gegaan en hebben gemeenten de opdracht zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning. Dit zorgde voor veel onrust onder zorgbehoevenden. 

Zo ging de hulp bij het huishouden van een hoog bejaarde vrouw van 6 uur per week naar 2,5 uur en in de andere zaak ging de hulp bij het huishouden van 3,5 uur per week naar 2 uur.

Niet voldoende inzichtelijk

De gemeente Utrecht heeft de collectieve voorziening voor huishoudelijke hulp vastgesteld op 78 uur per jaar. Dit betekent dat de zorgverleners in overleg met de zorgbehoevende binnen deze 78 uur een ‘schoon en leefbaar’ huis moeten kunnen opleveren. De gemeente heeft niet inzichtelijk kunnen maken dat die 78 uur daarvoor ook echt voldoende is, vergeleken met de situatie vóór 1 januari 2015.

De eisers stelden beroep in tegen de beslissingen van de gemeente en hebben nu alsnog gelijk gekregen. Deze norm voor de Wmo die de gemeente Utrecht hanteert heeft de toets van de rechter niet doorstaan. 

De rechtbank oordeelt dat de gemeente onvoldoende heeft kunnen aantonen dat de zorgverleners ook daadwerkelijk binnen 78 uur jaarlijks een schoon en leefbaar huis kunnen garanderen.