De Ontwikkelgroep Lombok Centraal overlegt niet langer met de gemeente over de toekomstplannen voor het Westplein. De groep ziet niks van hun plannen terug in de ideeën van de gemeente voor het gebied. Het uitstappen heeft geleid tot politieke vragen.

De groep die bestaat uit actieve, enthousiaste en deskundige bewoners zijn al lange tij betrokken bij de discussie over het stationsgebied en dan met name het Westplein. De groep voelt zich niet serieus genomen. “De inbreng van allerlei betrokkenen bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt wel steeds gevraagd, maar die keert niet of niet herkenbaar terug in de stukken op basis waarvan de gemeenteraad besluiten moet nemen,” lieten ze enkele tijd terug per brief weten.

De Utrechtse fractie van de PvdA wil hier nu van het stadsbestuur opheldering over. “Het college van B&W dat zegt de stad ‘samen’ te willen maken slaagt er opnieuw niet in draagvlak te verwerven onder bewoners en iets te doen met inbreng van mensen in de stad,” zo stelt de fractie.

Ze willen dan ook weten hoe het kan dat Ontwikkelgroep Lombok Centraal zich niet serieus voelt genomen door het college en hoe de gemeente deze ontwikkeling rijmt met het credo ‘Utrecht maken we samen’. Tot slot is de partij ook benieuwd naar wanneer er duidelijkheid komt over de toekomst van het Westplein.