De proef die de gemeente Utrecht was gestart op de parkeervakken voor de ABN Amro op de Neude is afgekeurd door de rechter. Het idee om van laad- en losplekken ’s middags fietsparkeervakken te maken is niet veilig genoeg.

Dat heeft de rechter vanmiddag geoordeeld. Het zogeheten project ‘Stop & Drop’ is van start gegaan zonder dat de veiligheidsrisico’s voor het filiaal van ABN Amro in kaart zijn gebracht. Volgens ABN AMRO is er sprake van een veiligheidsrisico omdat geldtransportwagens door hinder van de koelwagens niet tegen de gevel van de bank kunnen parkeren.

Dat betekent dat geldlopers met koffers van en naar de bank moeten lopen om de geldautomaten bij te vullen. Ook kunnen er risico’s zijn voor de gebruikers van de bank omdat de koelwagens het vrije zicht op de geldautomaten ontnemen.

De gemeente was zeer te spreken over de nieuwe parkeervakken. Op de Neude zijn sinds 29 maart 2016 drie parkeervakken aangelegd waar de koelwagens van horecagroothandels met behulp van elektriciteit kunnen laden en lossen en dus niet meer stationair hoeven te draaien. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar de parkeervakken waren ook dusdanig ingericht dat er ’s middags fiets op geparkeerd konden worden.

Maatschappelijk belang

De bestuursrechter oordeelt in een voorlopige voorziening dat veiligheid een zwaarwegend maatschappelijk belang is. Uit de besluiten en dat wat de gemeente verder heeft aangevoerd blijkt niet dat het veiligheidsbelang voldoende in kaart is gebracht. Hiermee heeft de gemeente in strijd gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De pilot moet direct gestaakt worden totdat de rechtbank op het beroep van de bank heeft beslist. De behandeling staat gepland op 19 mei 2016.