De rechter heeft het beroep van de gemeente Utrecht tegen het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op de A12 ongegrond verklaard. De gemeente is bang dat de snelheidsverhoging eerder ingevoerde milieumaatregelen teniet doet en overweegt in hoger beroep te gaan.

Het verhogen van de snelheid op de snelweg tussen De Meern en Reeuwijk zou leiden tot meer geluidshinder, hogere concentraties fijn stof en stikstofdioxide. Dit zou zorgen voor een ongezondere lucht voor de Utrechters volgens de gemeente. De gezondheid en kwaliteit van leven van een grote groep Utrechters moet zwaarder wegen dan de geringe tijdswinst die het verhogen van de maximumsnelheid oplevert voor automobilisten, aldus de gemeente.

De totale uitstoot zou bij een snelheidsverhoging van 120 naar 130 km per uur omhoog gaan met vijftien procent. De gemeente is hier zwaar op tegen vanwege andere maatregelen, zoals de milieuzone, die de laatste jaren zijn ingevoerd om juist deze uitstoot in de stad te verminderen.