Jan van Zanen mocht de vergunning voor de Utrechtse coffeeshop Zanzi intrekken en weigeren een nieuwe af te geven. Dat heeft de rechtbank vandaag geoordeeld. 

De coffeeshop werd gesloten omdat er meer dan tien kilo softdrugs, bestemd voor bevoorrading, in de woning boven de coffeeshop werd aangetroffen.

De softdrugs in de bovenwoning was volgens de exploitant van de coffeeshop geen handelsvoorraad maar externe voorraad. De aangetroffen softdrugs kan daarom niet aan de coffeeshop worden toegerekend. Er was immers vanuit de coffeeshop geen toegang tot de bovenwoning.

Het houden van een externe voorraad mag volgens de exploitant op deze manier. Hij baseert zich op diverse recente uitspraken van strafrechters die voor het houden van externe voorraad geen straf hebben opgelegd.

De rechtbank vindt dat softdrugs in de bovenwoning wel tot de handelsvoorraad van de coffeeshop moeten worden gerekend en niet als externe voorraad.

Bevoorrading

De hoeveelheid was immers bestemd voor bevoorrading van de coffeeshop. De softdrugs werden via een luik binnenshuis getransporteerd naar de coffeeshop. De personen in de woning en in de coffeeshop hadden via beeld en geluid contact met elkaar.

Zanzi heeft daarom in strijd gehandeld met de voorwaarden die aan de huidige exploitatievergunning zijn verbonden. Hij moest zich namelijk houden aan de toegestane handelsvoorraad van 500 gram.

Veiligheid

De burgemeester mocht voor zijn besluit ook meewegen dat de openbare orde en veiligheid in het gedrang zijn gekomen door de aangetroffen softdrugs.

Het was voor buitenstaanders duidelijk dat de bevoorrading via de bovenwoning ging. Het risico van een gewapende overval werd daarmee aanzienlijk vergroot met alle gevolgen van dien voor de aanwezigen in de coffeeshop en de directe woonomgeving.