't Goylaan wordt na de vorige week gestarte herinrichting een stadsboulevard met twee eenbaanswegen voor auto’s. Voor hulpdiensten levert dit geen problemen op.

De gemeente laat weten dat de hulpdiensten tijdens de werkzaamheden en in de toekomstige situatie in geval van spits en file gebruik kunnen van de busbaan op de Brennerbaan als uitrukroute.

Ook kunnen de hulpdiensten gebruik maken van het fietspad langs 't Goylaan, deze voldoet aan de minimale breedte voor hulpdiensten.

Deze huidige en toekomstige situatie vormt voor de hulpdiensten geen problemen laat de gemeente weten.

"De plannen voor 't Goylaan zijn in de voorbereiding meerdere malen besproken met en getoetst door alle hulpdiensten. Zij geven aan dat de nieuwe situatie voor hen geen problemen vormt."

Geen extra maatregelen

Ook laat de woordvoering van de gemeente weten voorlopig geen extra maatregelen te zullen treffen vanwege de overlast die momenteel in de spitsuren ontstaat.

"Het is gebruikelijk dat er tijdens de start van werkzaamheden extra vertragingen ontstaan. Het verkeer moet wennen aan de nieuwe situatie."

"De busbaan Brennerbaan is inmiddels open voor autoverkeer, dit verlicht de druk. Er is op dit moment geen aanleiding om extra maatregelen te treffen."

De herinrichting van 't Goylaan moet voor 1 oktober 2016 klaar zijn.