De ruim 5.000 meldingen op het meldpunt (on)nodige verkeerslichten leverden de gemeente naar eigen zeggen een schat aan informatie op. Alle meldingen zijn inmiddels voorzien van een reactie door de gemeente.

De eerste maatregelen zijn ook al getroffen. Zo zijn er op verschillende plekken in de stad al verkeerslichten uitgezet of wordt er voorbereidingen om de verkeerssituatie te verbeteren.

Wethouder Lot van Hooijdonk (mobiliteit) laat weten: “Deze digitale kaart is een slimme manier gebleken om signalen uit de stad op te halen en samen te werken aan een goede en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst blijven we daarom van het meldpunt gebruik maken.”

Inmiddels zijn op acht kruisingen de verkeerslichten uitgeschakeld, staan op drie kruispunten de verkeerslichten korter aan, is er op verschillende plekken ‘rechtsaf voor fietsers vrij’ ingevoerd en komt er in zogeheten cyclussen vaker groen voor voor fietsers.

Haltevertrekknop

Ook maken buschauffeurs bij meerdere verkeerslichten gebruik van een ‘haltevertrekknop’. Op die knop drukt de buschauffeur als de passagiers zijn ingestapt en de bus vertrekt. Op dat moment gaat er een signaal naar de verkeerslichten om deze voor de bus op groen te zetten. Dit voorkomt dat het overige verkeer voor onnodig wacht op rood licht.