Krakers hebben vorige week hun intrek genomen in acht woningen aan de Monnetlaan in Kanaleneiland. De woningen die voorheen deel uitmaakten van Eiland 8 moeten in de toekomst gerenoveerd worden en staan sinds vorige maand leeg.

Er is veel veranderd in Kanaleneiland en ook de komende jaren zal er nog veel veranderen. Er wordt gebouwd aan nieuwbouwwoningen en een reeks sociale huurwoningen zullen verdwijnen. De insteek van ontwikkelaars en de gemeente is dat de leefbaarheid hierdoor zal vergroten door een meer gemixt woningaanbod.

Het blok waar de acht woningen zijn gekraakt bestond ook uit sociale huurwoningen. “Deze huurders moesten echter vertrekken omdat de woningen rijp zouden zijn voor sloop”, laten de krakers weten. Tijdelijk werden er op basis van de leegstandswet huurders ingezet en zo ontstond het project Eiland 8. Uiteindelijk bleek dat renovatie van de panden een betere optie was dan sloop. “Dit om er vervolgens gedeeltelijk verkoop en gedeeltelijk vrij sector huur van te maken”, aldus de krakers.

“Door de crisis bleek het oorspronkelijk plan om het gebied te herontwikkeling door sloop en nieuwbouw niet haalbaar en is er gekozen voor renovatie”, vertelt Caroline Beerman van GEM Kanaleneiland. GEM is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, Portaal, Mitros en Heimans en zet zich in voor de ontwikkeling van het gebied. “De woningen zijn juridisch nu nog van Portaal, maar de contracten waren al ondertekend om de panden over te dragen aan GEM. Na de renovatie wordt dit specifieke blok waar de krakers zitten verkocht aan Aventicum.” In dit blok worden de woningen als vrije sector huurwoningen weer in de markt gezet.

Antikraak-wachten

Een buurtbewoner laat aan DUIC weten dat de panden in oktober gerenoveerd zullen worden, en dat de bewoners die er zaten op basis van de leegstandswet er vorige maand uit moesten. In die tussentijd zouden er antikraak-wachten van FMT komen maar die waren er nog niet.

De krakers vinden het maar niks dat de panden leegstaan en dat er sociale huurwoningen verdwijnen voor het realiseren van duurdere woningen. Mitros en Portaal zouden dit slechts doen om winst te maken. “Kanaleneiland is maar één van de vele voorbeelden in Utrecht en andere steden in Nederland waar gentrificatie alles behalve ‘vernieuwd’, maar mensen voor corporatieve winstmaking en de afbreuk van hun rechten regelrecht de stad uitdrijven.”

Beerman laat weten dat de partijen van GEM vooral hun nek uitsteken om het gebied te herontwikkeling en dat dit ten goede komt van de wijk. Het antikraakbureau FMT laat middels een buurtbrief weten dat de rest van de panden met stalen platen dichtgemaakt zullen worden om verdere kraakpogingen te dwarsbomen. Ook is er aangifte gedaan tegen de krakers.