De gemeente start donderdag met de verbouwing van ’t Goylaan. De straat wordt de eerste stadsboulevard van Utrecht waar er in de toekomst nog meer van zullen gaan volgen. De werkzaamheden zullen voor hinder en vertraging zorgen.

Een stadsboulevard betekent volgens de gemeente veiliger oversteken voor fietsers en voetganger, meer ruimte voor groen, minder geluidshinder en een betere luchtkwaliteit voor omwonenden en bezoekers. Wethouder verkeer, Lot van Hooijdonk, is opgetogen over de start van de werkzaamheden: “De nieuwe inrichting maakt dat ’t Goylaan een veilige, gezonde en aantrekkelijke plek voor bewoners wordt en zorgt er tegelijkertijd voor dat de stad ook in de toekomst bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer.’

Door het werk in stappen uit te voeren, blijft de doorgang over ’t Goylaan bestaan en de buurten Hooggraven, Lunetten en Rivierenwijk daarmee veelal bereikbaar. Onvermijdelijk dat de werkzaamheden wel voor hinder en vertraging zullen zorgen. Voor aanvang van de werkzaamheden worden weggebruikers met borden langs de weg geïnformeerd.

Voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden monitort de gemeente het verkeer met behulp van camera’s. Zo kan worden beoordeeld hoe het verkeer zich gedraagt en of extra maatregelen nodig zijn. Meer informatie over de herinrichting is hier te vinden.