Het was twee jaar geleden onderwerp van gesprek in de Utrechtse politiek: de overlast die bewoners ondervinden in de nachturen van snackbars. Burgemeester Jan van Zanen besloot daarom om een meldpunt voor snackbaroverlast op te zetten.

De eerste resultaten zijn binnen en het aantal meldingen zijn ‘beperkt’. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad vandaag.

De eerste meetresultaten gaan over de tweede helft van 2015. In deze periode zijn 21 meldingen binnengekomen bij de gemeente over vijf verschillende snackbars.

Meldpunt langer open

“Wij hebben hierover met de betrokken ondernemers contact gehad en in een enkel geval is er handhavend opgetreden,” schrijft de burgemeester.

“Wij menen dat het aantal meldingen op het eerste oog beperkt is. Mogelijk was het meldpunt niet bij iedereen bekend, hebben bewoners geen vertrouwen in wat er met hun melding wordt gedaan of was de gekozen periode te kort. Daarom hebben wij besloten het meldpunt langer in stand te houden, in ieder geval tot en met de zomer. Naar verwachting is in de zomerperiode de overlast het grootst.”