Het overkoepelende orgaan van ondernemers in de binnenstad, het Centrummanagement Utrecht (CMU), vindt dat de gemeente Utrecht andere keuzes moet maken voor met name parkeergarages in de toekomstvisie voor de binnenstad.

In het concept Mobiliteitsplan 2015 – 2025 wordt omschreven dat de stad binnen de singels optimaal ingericht moet worden voor voetgangers, fietsers, OV en logistiek vervoer. Parkeergarages en P+R-voorzieningen moeten daarbuiten makkelijk bereikbaar zijn en voldoende capaciteit bieden.

Door de beperkte ruimte en het intensieve gebruik ervan moeten er fundamentele keuzes gemaakt, vindt CMU-voorzitter Jacques Blommendaal. Hij pleit er voor dat het parkeren van auto’s wordt georganiseerd in bestaande, eventueel ondergronds aangepaste, parkeergarages die bereikbaar zijn via goed doorstromende routes, ter voorkoming van milieu- en geluidshinder.

Daarnaast moeten P+R-voorzieningen worden toegespitst op bezoekers die naar het centrum willen: gebruiksvriendelijk, gastvrij en goedkoop.

Bezoekersgroei

Blommendaal: "Deze fundamentele keuze is noodzakelijk om de bezoekersgroei met 10 miljoen bovenop de huidige 30 miljoen die CMU en gemeente verwacht, aan te kunnen wanneer de grote vernieuwingen in het stationsgebied, Hoog Catharijne en de binnenstad gereed zijn."

Daarnaast wil CMU voetgangers prioriteit geven boven fietsers, fietsroutes naar de fietsparkeervoorzieningen markeren en naast de inpandige ook een fijnmazig net van andere kleinschalige parkeermogelijkheden voor fietsen uitwerken.

"Daarbuiten is alle ruimte bestemd voor de voetganger. Het moet mogelijk zijn om binnen dit voorstel alle uithoeken vanaf het Domplein in ongeveer 12 minuten te belopen", aldus Blommendaal.