De klankbordgroep die de laatste jaren samen met de gemeente heeft gekeken naar de bomen op de werven in Utrecht zijn woedend op diezelfde gemeente nadat vorige week duidelijk werd dat er 21 bomen gekapt gaan worden.

De klankbordgroep heeft dan ook het vertrouwen in de gemeente opgezegd. Vooral het feit dat ze niet zijn ingelicht over de kap van zes bomen tussen de Geertebrug en Vollersbrug is een klap in het gezicht van de betrokken bewoners.

"Inmiddels heeft de gemeente deze al lang voorziene kap bestempeld als 'noodkap'," stelt de groep. "De vastgestelde instabiliteit van de bomen kan niet anders dan het directe gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden aan de kademuren van het betreffende rak. Een onderzoek naar de oorzaak van de instabiliteit van de bomen is nog niet gestart."

Commissiebrief

De klankbordgroep is ook boos dat er in politieke documenten wordt gezegd dat de groep hun fiat heeft gegeven aan de kap van verschillende bomen.

"In tegenstelling tot wat er in de commissiebrief staat is de klankbordgroep het niet eens met de motivering voor de kap van bepaalde bomen. De gemeente heeft eerder aangegeven dat de monumentale bomen onderdeel zijn van de unieke Utrechtse grachten, die ze zo graag op de Werelderfgoedlijst zien staan."

"Het blijkt nu geen probleem om hier onder het mom van 'hertaxatie van bomen' flink op te bezuinigen en bomen te kappen die twee jaar geleden nog als beeldvormend werden beschouwd."

Verbaasd

De gemeente laat weten dat het besluit om de bomen te kappen kan overkomen alsof dit al lang en breed is vastgesteld, maar dat dit echt een pas genomen besluit is.

"Dit besluit is recent genomen na een zorgvuldig proces van onderzoeken en second opinions waarin we keken wat wel en wat niet kan. Op basis daarvan is aansluitend (in de periode november/december) nader onderzoek uitgevoerd, waaronder trekproeven. De zes bomen konden tot nu blijven staan omdat ze niet zodanig instabiel waren dat per direct ingrijpen noodzakelijk was, maar pas als ze in blad komen te staan."

Rondleiding

Vorige week dinsdag was er een rondleiding met de klankbordgroep langs de bomen op de werf, met een toelichting op de noodzakelijke kap van zes bomen op de werf tussen de Geertebrug en de Vollersbrug.

De gemeente heeft hiernaast op verzoek van de raad opnieuw de levensverwachting van de bomen aan de werven onderzocht, gezien de hoge kosten voor deze maatregelen (80.000 euro per boom). "Ook dit is besproken en afgestemd met de klankbordgroep", zo stelt de gemeente.

Verder laat de gemeente weten te betreuren dat er vijf leden van de groep opstappen en de inbreng van de groep op prijs te stellen. "Onze inzet bij het project is altijd geweest om samen met bewoners en klankbordgroep op te trekken en te zoeken naar oplossingen. Wij gaan graag in gesprek met de leden van de klankbordgroep."