Komende zomer start in Leidsche Rijn Centrum een cultureel programma met verschillende activiteiten in de wijk en op het Berlijnplein. Het moet een voorbode worden op de definitieve invulling van een cultuurtrekker in het centrum.

Bewoners worden met een prijsvraag gevraagd aanvullende culturele activiteiten te organiseren. Vanaf 1 mei kunnen voorstellen worden ingediend voor activiteiten van juli tot en met september 2016. Bijvoorbeeld voor een markt, muziek, (straat)theater, expositie of sport en spel.

Na de zomer stelt de gemeente een cultureel programmeur aan, die in samenwerking met verschillende partijen een programma voor 2017 en 2018 gaat samenstellen. Daarnaast werkt de cultureel programmeur voorstellen uit voor een passende gebouwde voorziening.

Eén van de gegadigde partijen om invulling te geven aan de culturele trekker is Het Glazen Circus. Het programma dat zij samenstelden is er één met een aantrekkelijke openbare ‘verblijfsruimte’ met meerdere (tijdelijke) paviljoens, die door verschillende partijen ingevuld kunnen worden met wisselende evenementen en horeca.

City Hall

Daarnaast heeft de gemeente in december 2015 marktconsultatie gehouden. Cultureel ondernemers werd gevraagd met voorstellen voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum te komen.

Deze oproep heeft geleid tot vijf reacties. Vier kortere en één meer uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van een ‘City Hall’, een flexibel gebouw waar culturele programmering en evenementen kunnen plaatsvinden. De naastgelegen bioscoop Cinemec is de initiatiefnemer van dit concept en wordt gevraagd hier de komende maanden nader uitwerking aan te geven in verbinding en samenhang met de hierboven genoemde initiatieven voor programmering.

In het najaar, na afsluiting van het activiteitenseizoen en als de uitwerking van City Hall binnen is, brengt de gemeente de eerste opbrengsten bij elkaar en gaat met de betrokken partners en wijkbewoners in gesprek over het vervolg.