De proef met drie alcoholvrije feesten voor tieners in De Beurs, Stairway to Heaven en Winkel van Sinkel krijgt geen vervolg.

Uit de evaluatie is gebleken dat er niet genoeg animo is voor de feesten en er vanuit jongeren weinig interesse is om de feesten te organiseren.

Ook leverde het de horeca niet genoeg op. De Winkel van Sinkel, Stairway to Heaven en De Beurs hielden om de beurt een feest voor jongeren onder de 18. Het doel was het voorkomen van alcoholgebruik onder 18-minners. Het project werd ondersteund door de gemeente en verslavingsinstelling Victas.

Voorlichters van het inmiddels failliete Victas hebben de feesten als positief ervaren. Zij waren ook aanwezig om voorlichting te geven over alcohol en hebben naar eigen zeggen hun werk goed kunnen doen.