Verschillende bewonersgroepen rond de Amsterdamsestraatweg hebben zich verenigd en maken zich hard om van de weg een fijne winkelstraat te maken. Eén van de ingrijpendste maatregelen is de transformatie van de straat naar een 30 km/u zone.

Ze schreven een brief aan de gemeenteraad.

In deze brief doen een achttal bewonersverenigingen een oproep aan de raad en het college van B&W om structureel geld voor een integrale planvorming en herinrichting van de Amsterdamsestraatweg vrij te maken. De bewoners richten zich met name op het gebied tussen het Paardenveld en de Marnixlaan.

Met de herinrichting die de bewoners voor ogen hebben moet de overlast, criminaliteit en leegstand worden aangepakt en de verkeersveiligheid, leefbaarheid, de hoofdfietsroute en het auto- en fietsparkeren verbeterd worden.

“Wij zien graag een integraal plan voor onze Straatweg, gemaakt door u als gemeente, bewoners en ondernemers,” schrijven de bewonersgroepen. “Om dat plan te maken en uit te voeren, om er dus een gemeentelijke project van te maken, is gereserveerd geld nodig. Wij vragen daarom u om het startschot te geven door het nu in de begroting op te nemen.”