Van de 3434 Utrechtse leerlingen die deze zomer naar de middelbare school gaan is 94 procent geplaatst op de school die als eerste keuze is aangegeven.

Voor de overige leerlingen betekent het dat ze een nieuwe keus moeten maken.

De leerlingen moeten een nieuwe keus maken omdat er op het Christelijk Gymnasium, het Sint Bonifatiuscollege (op havo), het Gerrit Rietveld College (op tl, havo en vwo) en Unic (op havo) zich te veel leerlingen hebben aangemeld.

In het belang van leerlingen hebben de schoolbesturen net als in voorgaande jaren op de onderwijsniveaus waar dat nog kon extra ruimte gemaakt om loting waar mogelijk te voorkomen en meer leerlingen op hun school van eerste keuze te plaatsen, zo laat POVO, het orgaan dat de aanmeldprocedure in goede banen leidt, weten.

Basisscholen gaan de komende week met ouders en leerlingen op zoek naar een school die nog plaats heeft op het juiste onderwijsniveau. Op de website van POVO staat welke scholen in de tweede ronde nog ruimte hebben.

Tot woensdagmiddag 13 april 15:00 uur kunnen Utrechtse leerlingen en hun ouders aan de basisschool hun nieuwe keuzes doorgeven op basis van de nog beschikbare plaatsen. Op donderdag 14 april is aan het einde van de dag bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten.

De nog beschikbare plekken voor de tweede ronde van de loting zijn hier te zien.