Restaurant Salaam aan de Kanaalstraat 124 moet per direct de deuren sluiten. Dit heeft burgemeester Jan van Zanen besloten, omdat de eigenaren in verband zijn gebracht met drugshandel.

De bedrijfsvoering vormde daardoor een gevaar voor de openbare orde en de woon- en leefomgeving.

Op 10 februari dit jaar deed de politie een inval in het restaurant in het kader van een gezamenlijk onderzoek naar verdovende middelen door diverse partijen zoals gemeente, politie, OM en Belastingdienst.

De burgemeester is van oordeel dat door de activiteiten waarmee het bedrijf en de eigenaren in verband worden gebracht zij niet langer van goed levensgedrag zijn. De bedrijfsvoering is door de activiteiten een gevaar voor de openbare orde en heeft een negatieve invloed op het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf.

De eigenaren hadden voor deze locatie ook een aanvraag voor een coffeeshop ingediend. De vereiste gedoogbeschikking voor het verkopen van softdrugs is inmiddels door de burgemeester geweigerd.