Maarten van Rossem, bewoners en buurtgenoten hebben een radicaal idee voor kruising Maliebaan. Als collectief ontwikkelden zij het Park Maliebaan, waarbij de Maliebaan haar parkfunctie herwint en een autoluw verblijfsgebied word.

Het kruispunt bij de Maliebaan gaat op de schop. De gemeente wil een zogeheten ovonde gaan laten aanleggen, om de laatste jaren gestegen hoeveelheid verkeer te managen en het fietsverkeer te stimuleren. Zodat geen enkele weggebruiker meer voor rood licht hoeft te wachten en er een vloeiende doorstroming ontstaat.

Deze aanpassing gaat volgens verschillende buurtbewoners, waaronder Maarten van Rossem, echter niet ver genoeg. “Wij willen dat de gemeente groots gaat denken.”

De oude Maliebaan was oorspronkelijk een park, zonder kruispunt, zonder asfalt en er werd vrijwel uitsluitend gebruik van gemaakt door studenten om het Maliespel te spelen. Als het aan Maarten van Rossem en Mariette Graafland ligt, gaat de gemeente de laan weer zijn oude glorie teruggeven.

“Het huidige kruispunt en de autobaan is een soort open wond in de Maliebaan” legt Van Rossem uit. “Het getuigt van weinig liefde voor het monumentale karakter van deze laan. Het is één van de laatste drie overgebleven Maliebanen in Europa.”

'Radicaal en goed'

Na bewonersavonden te hebben bijgewoond over de herinrichting van het kruispunt ontstond bij van Rossem en Graafland het idee voor Park Maliebaan. “Als er dan toch geïnvesteerd moet worden in het kruispunt en het autoluw en fietsvriendelijk maken van de stad, doe het dan radicaal en meteen goed,” zegt Graafland.

“Vergroot dan ook de historische, monumentale en iconische waarde van de Maliebaan.” “Steeds minder mensen maken gebruik van de auto in de binnenstad,” vult Van Rossem aan. “Anders zitten we over twintig jaar met een ovonde en denken we allemaal: ‘hadden we het destijds maar goed gedaan’.”

Groene ader

Het Park Maliebaan-collectief vindt dat het unieke karakter van de Maliebaan gekoesterd en gecultiveerd moet worden. In hun ogen gaat dit het best door van de Maliebaan een park te maken. Dit past goed in het streven van de gemeente om de stad groener te maken en auto’s uit het centrum te weren.

Met het groeien van de stad wordt de behoefte aan prettige verblijfsplaatsen vergroot. Daarnaast zou het Park Maliebaan een ‘groene ader’ kunnen zijn tussen het Hogelandse Park, Park Lepelenburg en het Zocherpark langs de Maliesingel.

Aantrekkingskracht

Van Rossem vertelt: "De laatste vier eeuwen heeft de Maliebaan een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend op velen. Zo heeft Lodewijk de 14e gezegd hem mee te willen nemen naar Frankrijk, was Napoleon ervan gecharmeerd en de filosoof Descartes woonde er."

"In de tweede wereldoorlog woonden bezetter en verzet er door elkaar heen. Deze prachtige, historische straat is nooit bedoeld voor snel verkeer. Ook de bomen die hier staan zijn daar helemaal niet voor gemaakt en moeten nu regelmatig vervangen worden."

Volgens de bedenkers betekent het plan minder verkeer in het centrum en meer ruimte voor de fietser. “De fietsers kunnen over de ventwegen rijden, die ook voor bestemmingsverkeer open blijven. Zo blijven de twee routes van het Centraal Station naar de Uithof (de ‘normale’ route en de herenroute, red.) goed toegankelijk en blijven ook de winkels en het museum bereikbaar,” zegt Graafland.

Expertise

Wat het afsluiten van de weg voor het autoverkeer in de buurt zou betekenen weten de bewoners nog niet. “Dat laten we bewust aan de gemeente over,” zegt Van Rossem. “Dat is niet onze expertise. De parallelbanen kunnen wat mij betreft gewoon voor bestemmingsverkeer gebruikt blijven worden.”

Tot slot laat de voorzitter van bewonersvereniging BBMO, Ton van Palen, zich positief uit over het plan Park Maliebaan: “Dit geeft de Maliebaan haar historische parkfunctie terug en Utrecht een stuk (toekomst)trots. Dit in combinatie met het echt autoluw maken van de ventwegen, maakt het gebied tot een veilige en prachtige omgeving.”

Het Park Maliebaan-collectief heeft een eigen pagina opgestart waarmee ze iedereen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.