Medewerkers van de Hogeschool Utrecht (HU) worden kinderachtig behandeld en er is sprake van een angstcultuur.

Dat schrijft het NRC zaterdag in een artikel. Voor veel medewerkers is de sfeer volgens de krant vergiftigd na de reorganisatie die door de school zelf 'verandertraject' wordt genoemd.

NRC spreekt van ‘mannen in pakken’ die saneren en het zittende personeel het gevoel gaven het voor zichzelf wel erg goed te hebben geregeld.

De HU zette een verandertraject in om zich meer te richten op hun kerntaken, onderwijs en onderzoek, en minder geld uit te geven aan huisvesting en ondersteuning.

HU-medewerkers schetsen in de krant een beeld van een angstcultuur en spreken van meerdere akkefietjes, waaronder het teveel aan uren declareren, vele heidagen en het zichzelf een gratificatie toekennen van een voormalig bankmanager.

HU neemt afstand

Het college van bestuur van de HU zegt zich niet te herkennen in de kritiek: “Als College van Bestuur HU nemen we afstand van de inhoud van dit artikel, dat zaterdag 2 april is verschenen.”

In een verklaring zegt het College van Bestuur: “Het zijn ingrijpende veranderingen die tijd kosten, iedereen raken en die pijn kunnen doen. Het ongemak van deze veranderingen hebben hun weerslag gekregen in een artikel van het NRC Handelsblad.”

De HU: “Ter illustratie worden enkele situaties genoemd die feitelijk onjuist zijn. NRC Handelsblad heeft zich daarbij vooral gebaseerd op onvolledige informatie die zij onder meer van (oud-)medewerkers hebben ontvangen. Ook worden er in het artikel standpunten ingenomen en meningen verkondigd waar wij het pertinent niet mee eens zijn.”