De rechter in Utrecht heeft de plannen voor uitbreiding van golfbaan De Haar in Haarzuilens voorlopig naar de prullenbak verwezen.

De golfclub wil van 9 naar 18 holes uitbreiden en moet daarbij onder meer veel monumentale bomen kappen. De rechter zegt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de te kappen bomen en onvoldoende rekening is gehouden met de herplantplicht.

De ambitieuze plannen van de golfclub stuitten eerder al op veel weerstand. Onder meer omdat er vraagtekens werden gezet bij de financiële haalbaarheid van het plan.

Dat is niet meegenomen in het oordeel van de rechter. Die heeft zich alleen gebogen over de vergunning van de golfclub.

Onvoldoende

In de vergunning blijken veel zaken onvoldoende te zijn. Zo stelt de rechter dat ‘onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke bomen deel uitmaken van verleende vergunning’.

De herplantplicht is te lichtzinnig opgesteld en met betrekking tot de Natuurbeschermingswet kan niet worden uitgesloten dat werkzaamheden de natuurlijke habitats in dat gebied kunnen verslechteren of verstoren.

Wethouder Kees Geldof zei tegen het Algemeen Dagblad tijd nodig te hebben om zich te buigen over de uitspraak. De plannen van de golfclub kunnen in ieder geval voorlopig niet worden uitgevoerd.