Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen heeft het besluit over de terugkeer van raamprostitutie in de Hardebollenstraat uitgesteld tot de tweede week van mei.

Die tijd is nodig gelet op de achtergrond, complexiteit en omvang van deze zaak. Bovendien is de informatie die nodig is om een besluit te nemen nog niet compleet. 

De gemeente heeft de vergunning eerder geweigerd omdat deze niet voldeed aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De rechter heeft daarover geoordeeld dat de gemeente en Freya met elkaar in gesprek moesten om tot een vergunningsaanvraag te komen die in zijn geheel getoetst en behandeld kon worden.

De afspraak die voor de rechter is gemaakt resulteerde in een ongebruikelijke procedure. De gemeente heeft de aanvraag ter inzage gelegd zonder voorgenomen besluit, toetst deze aan alle weigeringsgronden van de APV en zal reageren op alle ingediende zienswijzen.

Omwonenden

Het is bekend dat terugkeer van de raamprostitutie in de Hardebollenstraat voor de bewoners van de Breedstraatbuurt ongewenst is. Voor de toets op de leefbaarheid en effecten voor de buurt kijkt de burgemeester naar de zienswijzen die door de bewoners van de Breedstraatbuurt zijn ingediend en de beschikbare rapportages van de afgelopen jaren.