140 hoogleraren zijn vandaag op de fiets gestapt naar verschillende basisscholen in Utrecht. Na een openingsronde in toga onder de Dom door, praatten de profs met de kinderen uit de bovenbouw over hun onderzoek.

De hoogleraren vertelden de kinderen hoe je nieuwe medicijnen uitvindt, regels voor heel Nederland maakt of vulkanen onderzoekt. De kinderen konden hen daarnaast alles vragen. Door hun verhaal te vertellen op de basisscholen van Utrecht maken de hoogleraren een nieuwe generatie bewust van onderzoek, wetenschap en de Universiteit Utrecht.

‘Meet the Professor’ is onderdeel van het lustrum dat de Universiteit Utrecht dit jaar viert. Na ‘Meet the Professor’ is de samenwerking tussen basisscholen en de universiteit niet ten einde. Scholen kunnen in vervolg op dit lustrumcadeau structureel aanhaken bij het aanbod van het Wetenschapsknooppunt. Dit verbindingspunt voor het basisonderwijs, de lerarenopleiding en de universiteit biedt ondersteuning bij de professionalisering van leerkrachten en het vroeg betrekken van leerlingen bij wetenschap en actueel onderzoek.