Plannen voor bioscoop De Kade definitief van de baan

De plannen voor bioscoop De Kade bij het Paardenveld zijn definitief van de baan. Dat heeft het college van B&W vandaag laten weten aan de gemeenteraad. Een laatste reddingspoging van het college heeft niet geholpen. 

Ruim anderhalve maand geleden kwam ineens het bericht naar buiten dat de aandeelhouders van Paardenveld Vastgoed B.V. (eigenaar van de parkeergarage en erfpachter) geen heil zagen in de ontwikkeling van De Kade op hun stuk grond.

“We hebben na deze ontwikkeling enkele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Paardenveld Vastgoed B.V. om te trachten toch tot een vergelijk te komen over de zakelijke randvoorwaarden,” laat wethouder Victor Everhardt weten. “Dat is helaas niet gelukt. Zonder hun medewerking kan De Kade door de initiatiefnemer niet ontwikkeld worden. We betreuren deze gang van zaken, omdat we vinden dat De Kade inhoudelijk een sterke combinatie van gebruikers en programma kent en we dit een waardevolle toevoeging vonden op deze locatie in de stad.”

De aandeelhouders zien een onzekere toekomstverwachting over de bezettingsgraad van de parkeergarage, waardoor ze nu niet tot onomkeerbare beslissingen en investeringen en afkoop erfpacht willen overgaan. Het bestemmingsplan en SPVE zal dan ook niet verder in procedure worden gebracht door de gemeente.

Tip de redactie