Vragen over bomenkap bij Centraal Station

Bij het Moreelsepark bij het Centraal Station ligt een klein stukje grond genaamd Nieuweroord. Hiervoor is tot verbazing van GroenLinks een kapvergunning aangevraagd. De partij heeft vragen gesteld aan het college van B&W. 

Voor de bouw van de Moreelsebrug wil bouwbedrijf Colijn Beton en Waterbouw van het terrein gebruik maken om onderdelen van de brug in elkaar te zetten. Hiervoor zouden de tien aanwezige bomen gekapt moeten worden.

GroenLinks vindt dat er al weinig groen is rond het Centraal Station en vraagt zic af of er al naar alternatieve locaties is gekeken.

Tip de redactie