De gemeente gaat de komende maand de veiligheid en veiligheidsbeleving op de Amsterdamsestraatweg onderzoeken. Hiervoor gaan de komende tijd bewoners, ondernemers en passanten geïnterviewd worden. 

De gemeente wil naast een analyse van objectieve data over overlast ook de ervaringen van bewoners, ondernemers en passanten als het gaat om criminaliteit, overlast en veiligheidsbeleving in kaart te brengen.

Met de gegevens uit het onderzoek, over feitelijke én ervaren overlast, wil de gemeente zich in haar plan van aanpak richten op de actuele problemen en wensen van ondernemers en bewoners op de Amsterdamsestraatweg.

Ontwikkelstrategie

De gemeente is de laatste jaren bezig met het terugdringen van de vele overlast die plaatsvindt in de straat. Twee jaar geleden is hierom in samenspraak met bewoners en ondernemers een ontwikkelstrategie samengesteld.

Naast de veiligheidsaanpak, richt de gemeente gedeelten van de straat opnieuw in en maakt daarbij waar mogelijk verbindingen met groen. De gemeente helpt ondernemers en bewoners ook bij het ontwikkelen van nieuwe bestemmingen van panden.