De dichtregel ‘en hoe verder hij ging, des te langer was zijn terugweg’ is officieel teruggekeerd in het stationsgebied. Op een veel kleiner plakkaat dan voorheen is de in Utrecht bekende tekst teruggekeerd. 

Burgemeester Jan van Zanen en Joanna Crone, één van de dochters van C.C.S. Crone, onthulden deze vanochtend vroeg. Op het informatiebord, dat op de ombouw van de lift hangt, staat de context van het gedicht en informatie over de Utrechtse dichter.

Het bekende citaat stond vanaf 2002 ruim tien jaar op de zijgevel van het inmiddels gesloopte pand Van Sijpesteijnkade 35 waar het vanuit de treinen zichtbaar was. Sinds oktober 2014 staat het citaat op de zijgevel van gebouw Leeuwensteyn aan het Jaarbeursplein. Dit kantoorpand wordt momenteel gesloopt om plaats te maken voor het WTC.

De dichtregels passen goed in dit gebied waar reizen de gemene deler is. Daarom is gezocht naar een locatie dicht bij de voorgaande plekken. Het infobord over het leven en werk van de schrijver krijgt ook weer een plek bij de dichtregels.