De kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de opvang van vluchtelingen sinds september 2015 bedragen tot nu toe iets meer dan een ton: 104.050,- euro. 

De kosten zitten hem in het organiseren van informatieavonden en het inzetten van toezichthouders. 

Het Centraal Orgaan voor opvang van Asielzoekers (COA) neemt de meeste kosten op zich. Dit orgaan is verantwoordelijk  voor de kosten van verblijf en levensonderhoud van vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast zijn de medische kosten voor rekening van het COA. Ook zijn de kosten voor transformatie, inrichting, exploitatie en beheer van de opvanglocaties volledig de verantwoordelijkheid van het COA.

De kosten die de gemeente heeft gemaakt betreffen de communicatie en voorlichting aan omwonenden en belanghebbenden bij de nieuwe opvanglocaties en de inzet van extra toezichthouders op de Amerikalaan.

Ook is over de periode september 2015- februari 2016 (in aanvulling op de reguliere ambtelijke ondersteuning) extra ambtelijke capaciteit ingezet van het Projectmanagementbureau, het Communicatiebureau en de dienst Wijken.