De gemeente is niet tevreden over de test met het eerste half uur goedkoop parkeren in de Dam- en Kanaalstraat in Lombok. De beoogde doelen van de pilot zijn volgens de gemeente niet behaald. 

Op 1 januari 2014 is de pilot Kanaalstraat van start is gegaan en is tussentijds op verzoek van omwonenden een keer verlengd. Met de pilot konden bezoekers in een gedeelte van de Kanaalstraat en in de Damstraat voor een half uur parkeren tegen een tarief van €0,20. Daarna moest het reguliere tarief betaald gaan worden.

Met deze pilot wilde de gemeente tegemoet komen aan een wens van de ondernemers. Zij zijn van mening dat het normale tarief voor het parkeren te hoog is in relatie tot de inkopen die gedaan worden en dat dit bezoekers afschrikt.

Conclusies

De gemeente heeft meerdere redenen om de test als mislukt te beschouwen. Zo draagt de maatregel niet bij aan het genereren van meer bezoekers. De parkeersituatie is onveranderd, alleen de parkeerdruk is hoger en de parkeerduur ongewijzigd. Daarnaast leidt het goedkopere tarief ertoe dat mensen uit Lombok zelf steeds meer met de auto komen voor afstanden die ook met de auto of met de fiets afgelegd kunnen worden.