Ook Utrecht stond gisteravond stil bij de aanslagen in Brussel. Burgemeester Jan van Zanen betuigde zijn medeleven en de Domtoren was verlicht in de kleuren van de Belgische vlag.

Van Zanen: “Vandaag hebben opnieuw talloze onschuldige mensen het leven verloren. Het doden en verwonden van onschuldige mensen leidt tot gevoelens van verdriet en onzekerheid in onze samenleving. Het is een aanslag op onze gevoelens van veiligheid en vrijheid. We moeten met elkaar voorkomen dat onze democratische samenleving door angst wordt geregeerd. Onze gedachten gaan uit naar de getroffenen. Ik heb de Belgische ambassadeur mijn medeleven overgebracht.”

De burgemeester staat in nauw contact met de landelijke veiligheidsdiensten en de politie. Ook is er contact met verschillende lokale netwerken, om te monitoren of er sprake is van onrust in de stad die vraagt om een reactie. Vooralsnog is hier geen sprake van.