Voorlopig zijn 145 van de in totaal 162 geplande prostitutieramen aan Het Nieuwe Zandpad toegestaan.

Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Enkele eigenaren van woningen in aanbouw en de eigenaar van prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat hadden de rechter gevraagd het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. 

Volgens de rechter vergt de complexiteit van de zaak en de aard van de bezwaren echter nader onderzoek.

Het onderzoek kan niet worden verricht binnen de spoedprocedure, waarin op zeer korte termijn een voorlopige rechterlijke uitspraak moet worden gedaan.

De rechter heeft dan ook op basis van een belangenafweging geoordeeld dat voorlopig 145 van de in totaal 162 geplande prostitutieramen aan het nieuwe Zandpad zijn toegestaan.

Alle prostitutie op 1 plek

De 17 ramen voor de Hardebollenstraat zijn nog niet meegenomen in het oordeel, want de kans bestaat dat burgemeester Jan van Zanen raamprostitutie daar weer mogelijk maakt.

De verwachting is dat binnenkort meer duidelijkheid komt over die zone.