Boetes na grote controle Amsterdamsestraatweg en Lombok

Om overlast, misstanden en criminaliteit aan de Amsterdamsestraatweg en in Lombok aan te pakken hebben de gemeente en meerdere ministeries afgelopen weekend uitgebreid gecontroleerd in de twee buurten. 

Om overlast, misstanden en criminaliteit aan de Amsterdamsestraatweg en in Lombok aan te pakken hebben de gemeente en meerdere ministeries afgelopen weekend uitgebreid gecontroleerd in de twee buurten. 

Inspectie gemeente Utrecht heeft in twee gevallen geconstateerd dat een leidinggevende in een horecabedrijf ontbrak. Van twee adressen wordt nog nader onderzocht of het gebruik van het pand in strijd is met het bestemmingsplan.

Inspectie SZW heeft drie waarschuwingen op grond van de Arbeidstijdenwet opgelegd en zij zullen bij twee ondernemingen nader onderzoek instellen waaruit moet blijken of er sprake is van overtredingen.

Roken

De NVWA heeft vooral constateringen gedaan in het kader van de Tabakswet. Dit leverde drie boetes op voor het roken in een horecagelegenheid, twee waarschuwingen voor kansspelautomaten in een rookruimte en een waarschuwing omdat een rookruimte niet voldoet aan de eisen. Daarnaast is er in twee gevallen een monster van de Shisha tabak meegenomen voor nader onderzoek én zijn er twee waarschuwingen gegeven met het oog op hygiëne.

Samenwerking

Bij de actie werkten de inspecteurs van de gemeente Utrecht samen met de politie, de Inspectie SZW, UWV en de NVWA. Deze samenwerking maakt het mogelijk verschillende gegevens naast elkaar te leggen, waardoor een vollediger beeld ontstaat en effectiever wordt opgetreden.

Bij de actie hebben de betrokken partners gecontroleerd of de bezochte bedrijven en de gebruikers zich houden aan de wet- en regelgeving. Ook krijgen zij hierdoor nader zicht op de activiteiten van de bedrijven en van de bijbehorende bezoekers.

Tip de redactie