Nieuw verkeersbeleid gepresenteerd aan raad

Het nieuwe verkeersbeleid is door het college van B&W officieel aan de gemeenteraad aangeboden. In het nieuwe tienjarenplan staan alle toekomstmodellen in Utrecht op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. 

Utrecht moet in 2025 nauwelijks meer doorgaand verkeer kennen in de stad en niet alle OV-verbindingen hoeven in de toekomst via Utrecht Centraal.

Het plan is in november al voor het eerst naar buiten gebracht, waar met name het CDA destijds veel vragen over had. Ook zijn er ruim 100 zienswijzen over ingediend die allemaal in het nieuwe definitieve beleid zijn verwerkt.

“Om de stad ook in de toekomst gezond, aantrekkelijk én bereikbaar te houden, moeten we de beschikbare ruimte in de stad zo efficiënt mogelijk gebruiken. De kwaliteit van de omgeving voor onze bewoners en bezoekers staat hierbij centraal,” lichtte wethouder Lot van Hooijdonk (verkeer) vanmorgen toe.

Van Hooijdonk legde uit dat de toekomst voorspellen op het gebied van mobiliteit onmogelijk is, maar dat er voor deze toekomstvisie plausibele uitgangspunten zijn genomen. Om de groei van de stad op te vangen, naar 400.000 inwoners in 2030, moet met name het autoverkeer in de binnenstad verminderd worden.

Hiervoor worden nu al meerdere wegen omgebouwd naar zogeheten stadsboulevards en dit gaat de komende jaren nog meer gebeuren. Ook worden fietsers en voetgangers behandeld als volwassen weggebruikers in het plan.

“We willen dat de binnenstad vooral nog gebruikt gaat worden voor bestemmingsverkeer en zo min mogelijk voor doorgaand verkeer,” licht Van Hooijdonk toe. “Dat betekent dus dat we mensen ervan moeten overtuigen dat van Overvecht naar Lunetten via de ring sneller is dan door de binnenstad.”

Uitdagingen

De grootste uitdaging van het vandaag officieel gepresenteerde plan zit hem volgens de wethouder in de samenwerking met onder andere de NS. “Het OV wordt de grootste uitdaging. Veel mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat er via Utrecht CS dagelijks meer mensen reizen dan Schiphol. En dit blijft de komende jaren groeien. Om dit allemaal in goede banen te blijven leiden zullen we intensief met verschillende overheden moeten blijven samenwerken.

De NS denkt bijvoorbeeld nog veel in rechte lijnen, maar we moeten mensen ook de mogelijkheid bieden om niet perse via Utrecht Centraal te hoeven reizen.” Mede hierom wil de gemeente onder andere van Leidsche Rijn Centrum en het Utrecht Science Park twee grote vervoersknooppunten maken.

De komende tijd gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van concrete maatregelen die in het mobiliteitsplan passen. Het kan dan gaan om een nieuwe inrichting van wegen en kruispunten, zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Ook voor bijvoorbeeld het Westplein komt een apart voorstel, gebaseerd op het nieuwe mobiliteitsplan en verkeerscijfers.

Tip de redactie