‘Utrechters hebben recht op achtergehouden milieuzone-cijfers’

De milieuzone in Utrecht is weer reden voor actie vanuit de politiek. Nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat 260 boetes om de milieuzone ongegrond zijn verklaard, heeft het CDA vragen gesteld. 

 De PvdD heeft vraagtekens gezet bij de cijfers van TNO over de milieuzone.

Het CDA wil van de gemeente weten hoe de communicatie is geweest de laatste maanden tussen de verschillende overheden. De partij is benieuwd naar de handelswijze van het college van B&W; de wijze waarop met eerdere signalen is omgegaan en de zorgvuldigheid waarmee uitvoering wordt gegeven aan beleid.

De Partij voor de Dieren is met name verbaasd over het feit dat onderzoeksbureau TNO niet alle cijfers die voor het onderzoek zijn gebruikt naar buiten mag brengen. Volgens de fractie is dit wettelijk verplicht vanwege het Verdrag van Aarhus.

“TNO zegt dat zij geen berekeningen publiceren, omdat dit hun concurrentiepositie zou schaden. Op Europees niveau is in 1998 echter het Verdrag van Aarhus van kracht gegaan. Dit verdrag geeft burgers het recht op toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter als het gaat om milieuzaken.”

Tip de redactie