Limiet op rondvaart- en verhuurboten in Utrechtse grachten en singels

Door een uitspraak van de Raad van State is Utrecht gedwongen het beleid rond de verhuur van verschillende type boten in de gemeentelijke wateren aan te passen. Voor onbepaalde tijd verstrekte vergunningen zijn niet langer toegestaan en er komt een limiet op het aantal vergunningen. 

De Raad van State heeft onlangs in een uitspraak besloten dat ‘een vergunning uitsluitend voor bepaalde tijd mag worden verleend, indien het aantal te verlenen vergunningen is gebonden aan een limiet’.

In Utrecht mochten tot voor kort onbeperkt vergunningen worden verleend voor bootverhuur, maar dit is niet langer wenselijk. “Een limiet is, naast de rechterlijke uitspraak, daarom noodzakelijk om een goede balans te houden tussen de mogelijkheden voor ondernemers op het water en de doorvaarbaarheid en impact op de omgeving,” zo laat het college van B&W weten.

Tip de redactie