Honderden boetes Utrechtse milieuzone verscheurd

Honderden boetes voor de Utrechtse milieuzone zijn verscheurd door justitie.

Dat blijkt uit berichtgeving van het AD/Utrechts Nieuwsblad. De krant vroeg de cijfers op bij het CVOM, de instantie die de bezwaren behandelt. De gemeente blijkt niet altijd voldoende in te gaan op de bezwaren van de bekeurde automobilisten.

Uit de cijfers die door een WOB-verzoek van de krant boven tafel zijn gekomen blijkt dat 1.400 mensen in bezwaar gingen tegen de boete van 90 euro. Daarvan zijn er 260 kwijtgescholden, en 935 mensen moesten alsnog betalen. De overige bezwaren zijn nog in behandeling.

Vernietigd

Regelmatig zijn de bezwaren gegrond verklaard omdat de gemeente niet goed op de individuele bezwaren inging, aldus CVOM-persvoorlichter Ernst Koelman. “Als de gemeente daar dan niet op inging, zijn we boetes gaan vernietigen.” Bij tientallen gevallen zou de gemeente slechts een standaardreactie hebben gegeven of helemaal niks hebben laten horen, de boetes werden ook dan verscheurd.

Als reactie laat de gemeente aan het AD weten: “We vinden het belangrijker om in algemene zin de borden en informatievoorziening te verbeteren, dan om op individueel niveau te reageren.” Tevens laat de gemeente weten dat het niet te doen is om het geld maar om gezonde lucht.

Tip de redactie