Raadslid Wim Oostveen stapt tijdelijk uit gemeenteraad

Raadslid Wim Oostveen van Stadsbelang Utrecht stapt tijdelijk terug uit de gemeenteraad. Hij wil vanwege een privé conflict met de gemeente belangenverstrengeling voorkomen. 

De aanleiding voor het tijdelijk neerleggen van zijn functie als raadslid ligt op het vlak van de integriteitsvraag die zou kunnen worden gesteld bij rechtshandelingen waartoe Wim Oostveen als bestuurder van Ovast Rijnvliet en Ovast Ontwikkeling op korte termijn moet overgaan. Dit in verband met geplande grondaankopen. Oostveen wenst hierin vrij van discussie te kunnen handelen.

Wim Oostveen: “Ik ben gekozen om de belangen van Utrechters te vertegenwoordigen, daar geef ik zo goed als mogelijk invulling aan. De grens tussen de rol als raadslid en die van ondernemer, is steeds duidelijker geworden. Daar ben ik de commissie Addink, alsook professor Boogers dankbaar voor. Omdat mijn zakelijke belangen nu voorrang vereisen, kan het op dit moment niet meer gecombineerd worden met mijn raadslidmaatschap.”

Hulp burgemeester

Stadsbelang Utrecht heeft zich laten informeren over het tijdelijke terugtreden van Oostveen als raadslid. Zowel burgemeester Jan van Zanen, alsook professor Marcel Boogers heeft aangegeven dat het tijdelijk terugtreden als raadslid mogelijk is.

Fractievoorzitter Cees Bos: ”Wij hebben de burgemeester daarom gevraagd ons te adviseren over en te begeleiden op welke wijze het tijdelijk terugtreden als raadslid vormgegeven kan worden. Tevens willen wij weten hoe Wims terugkeer als volwaardig lid van de gemeenteraad kan worden bewerkstelligd wanneer de tijd er weer rijp voor is. Hierover worden wij geïnformeerd.”

Wie Oostveen gaat opvolgen is nog niet bekend.

Tip de redactie