Wandelgebied in Utrechtse binnenstad wordt flink uitgebreid

Het winkelwandelgebied in de Utrechtse binnenstad gaat de komende jaren flink uitgebreid worden. Dat blijkt uit een convenant dat de gemeente in samenwerking met Centrum Management Utrecht heeft afgesloten.

Uit het convenant blijkt onder meer dat er verwacht wordt dat het bezoekersaantal van de binnenstad in 2025 met 15 miljoen per jaar is toegenomen ten opzichte van het afgelopen jaar. Over tien jaar bezoeken jaarlijks 40 miljoen mensen de stad.

Om ervoor te zorgen dat de stad tegen die tijd niet één grote chaos is, wordt ervoor gekozen om het winkelwandelgebied flink uit te gaan breiden. Het streven is om de Oudegracht-oostzijde tussen Potterstraat en Stadhuisbrug, Vismarkt, Donkere en Lichte Gaard, Wed en het vervolg van Oudegracht-oostzijde tot de Hamburgerstraat in fases toe te voegen aan het winkelwandelgebied.

In deze gebieden mag dan alleen gewandeld worden en dus niet gefietst. Zoals dat nu al reeds het geval is op bijvoorbeeld de Oudegracht.

Ook gaat er gekeken worden naar herinrichtingsmogelijkheden voor de Oudegracht-westzijde tussen de Lange Viestraat en Stadhuisbrug, Choorstraat, Lijnmarkt, Neude, Potterstraat en de Voorstraat. Ook de verbindingen tussen deze straten gaan geëvalueerd worden en indien nodig verbeterd worden.

Fietsgebruik

Met de groei van de stad en het stimuleren van het fietsgebruik in de (binnen)stad ontstaat er voor de gemeente een grote opgave om deze groei op een verantwoorde wijze te faciliteren. Het parkeergedrag van veel fietsers in de stad leidt op drukke plekken als TivoliVredenburg en de Korte Minrebroederstraat momenteel tot situaties die gevaarlijk zijn en bij andere gebruikers van deze gebieden veel ergernis oproepen.

Het vergroten van de (inpandige) stallingscapaciteit op of rond deze plekken heeft prioriteit bij de gemeente.

Gemeente, CMU en direct betrokken stakeholders onderzoeken gezamenlijk mogelijkheden om de capaciteit te vergroten. “Het moet vanzelfsprekend worden om je fiets in de stalling, in een rek of in een vak te zetten,” aldus het convenant.

Tip de redactie