Vragen over toekomstbeeld kruispunt Maliebaan

Het kruispunt bij de Maliebaan gaat opnieuw heringericht worden. De gemeente is momenteel bezig om een definitief ontwerp voor de plek te ontwerpen.

De fracties van de VVD en het CDA hebben echter hun vraagtekens gezet bij de manier waarop dit momenteel gebeurt.

Om tot een ideaal ontwerp te komen heeft het college van B&W verschillende varianten met verkeerssimulaties naar buiten gebracht zodat belanghebbenden, geïnteresseerden en omwonenden kunnen meediscussiëren over de toekomst van één van Utrechts drukste verkeerspunten.

Het zijn deze simulaties die bij de partijen vraagtekens oproepen. De fracties zien grote verschillen in de simulaties. Zo zijn er in hun ogen grote verschillen als het gaat om de aantallen te verwerken fietsers, auto’s en voetgangers per windrichting in de verschillende simulaties. Ze willen dan ook weten met welke cijfers is gerekend en waarom dit niet overal gelijk is.

De fracties hebben schriftelijke vragen ingediend.

Tip de redactie