120 bomen gekapt voor aanleg Uithoflijn

Er wordt 12 maart weer een aantal bomen gekapt voor de aanleg van de Uithoflijn. 

Afgelopen maand is het grootste deel van 120 bomen langs de Sorbonnelaan tot en met de energiecentrale van het UMC Utrecht al gekapt.

De bomenkap is nodig om ruimte te maken voor de trambaan. Omgevingsmanager Elske Geelhoed van Projectorganisatie Uithoflijn legt uit waarom het zo belangrijk is juist nu te beginnen met de bomenkap: “Straks begint het broedseizoen en dan zitten er mogelijk vogelnesten in de om te kappen bomen. Nu is gecontroleerd of deze er al in zaten. Dit bleek niet het geval en dus kan er gekapt worden.”

Op zaterdag 12 maart worden enkele bomen herplant en de laatste bomen gekapt. In 2017, na de werkzaamheden aan de Uithoflijn, komen er in De Uithof weer evenveel bomen van gelijke grootte voor terug.

Dit voorjaar starten op diverse plekken in De Uithof de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen. Vanaf juni 2016 start aannemer BAM met het doortrekken van het fietspad op de Cambridgelaan naar de Bolognalaan.

Tip de redactie