Het Utrechtse college van B&W heeft vandaag een zaak aangespannen tegen het besluit van de minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen, om de maximumsnelheid op de A12 tussen De Meern en Reeuwijk te verhogen naar 130 kilometer per uur.

Het college heeft beroep aangetekend tegen dit besluit omdat het verhogen van de maximumsnelheid leidt tot meer geluidshinder en hogere concentraties fijn stof en stikstofdioxide en dus ongezondere lucht voor de bewoners van onze stad.

Utrecht is van mening dat de gezondheid en kwaliteit van leven van een grote groep Utrechters zwaarder moet wegen dan de geringe tijdswinst die het verhogen van de maximumsnelheid oplevert voor automobilisten.

De gemeente vindt het frustrerend dat ze de laatste jaren allerlei maatregelen neemt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en dat er vanuit het rijk een plan wordt ingevoerd dat averechts werkt.

“Door het verhogen van de maximumsnelheid op de snelwegen rond de stad doet het rijk een deel van de effecten van deze kostbare maatregelen teniet. Daarbij bestaat het risico dat de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit door onzekerheden in de berekeningen alsnog niet worden gehaald,” aldus de gemeente.