Het bedrijventerrein Cartesiusdriehoek wordt een woon- en werkgebied waar duurzame verstedelijking en bereikbaarheid de ruimte krijgen. het college van B&W heeft hiervoor een startdocument voor vastgesteld.  

De Cartesiusdriehoek is het gebied  gelegen tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam en waar nu onder andere de oefenstudio’s van dB’s zitten.

De NS is eigenaar van het gebied. Het  werd voorheen gebruikt als rangeerterrein en werkplaats. Als vervolg op de recente visieontwikkeling op de Tweede Daalsedijk (Wisselspoor), willen de gemeente en NS Stations nu ook voor de Cartesiusdriehoek een gezamenlijk toekomstperspectief schetsen.

Fietstunnels

De gemeente ziet voor het gebied kansen voor goede fietsverbindingen gekoppeld aan het terugdringen van autogebruik. Er wordt ingezet op de aanleg van een langzaam-verkeerstunnel tussen de Cartesiusdriehoek en de Tweede Daalsedijk, gecombineerd met een nieuwe fietstunnel van de Tweede Daalsedijk naar de Eerste Daaldijk. O

ok het intensiveren van het gebruik van de trein via het aangrenzende station Zuilen kan een bijdrage leveren aan een afname van het autogebruik.

Het planproces neemt ongeveer 7 maanden in beslag. Verwacht wordt dat er rond oktober 2016 een plan ligt voor besluitvorming door de raad.