De studenten van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening liepen studievertraging op omdat zij niet beschikten over een BIG-registratie.

De HU biedt sinds het studiejaar 2010-2011 de opleiding Medische Hulpverlening aan. Volgens de studenten hebben zij studievertraging opgelopen omdat verplichte stages niet tijdig uitgevoerd konden worden.

Volgens de rechter hebben de studenten gelijk toen zij stelden dat de vertragingen het gevolg van zijn van het ontbreken van een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) voor het beroep van medisch hulpverlener.

De HU had bij de start van de opleiding rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het werkveld zich hierdoor terughoudend zou opstellen in het aanbieden van stageplaatsen en vacatures.

Tekort geschoten

“Eén van de hoofdverplichtingen van de Hogeschool is om de student in staat te stellen zonder noemenswaardige studievertraging de studie te kunnen afronden en in aanmerking te laten komen voor de functies waarvoor de opleiding opleidt.” Is te lezen in het vonnis. De HU is daarin tekortgeschoten.

De exacte schade die de studenten hebben opgelopen wordt op een later moment vastgesteld.