De terrassen van restaurant Speck en restaurant Stellios zijn voorlopig verleden tijd.

De rechter heeft afgelopen maand besloten om de vergunning te vernietigen nadat omwonenden hadden geklaagd vanwege geluidsoverlast.

Bij de uitgifte van de omgevingsvergunning voor het plein heeft de gemeente met verkeerde cijfers gewerkt. Nadat (boven)buren hierover een zaak hadden gestart bij de bestuursrechter was het oordeel duidelijk: er moet een nieuwe vergunningsaanvraag worden ingediend en tot die tijd mag er geen terras gevoerd worden op het plein.

“We hebben fors geïnvesteerd in dat terras en we hebben in de zaak een zogeheten ‘box in box’ laten plaatsen om zoveel mogelijk geluidsoverlast te voorkomen. Als het terras definitief zou wegvallen scheelt dat heel veel inkomsten,” legt Kasper Visser, eigenaar van restaurant Speck uit. 

Verkeerde berekening

“Er is een fout gemaakt en met verkeerde cijfers gerekend. Maar in het horecakader staat dat de gemeente hier een bruisend plein wil hebben tussen station Vaartsche Rijn en het Ledig Erf, dus ik heb er goede hoop op dat het uiteindelijk weer goed komt.”

In de uitspraak komt naar voren dat er bij het aanvragen voor de vergunning is uitgegaan van een te lage bezetting van de terrassen en een te laag menselijk stemgeluid vanaf de terrassen. Daarnaast is de beschouwing van pieken in het geluidsniveau ten onrechte achterwege gelaten.

Ook waarschuwt de rechter bij een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning. “Het vermoeden kan worden geformuleerd dat bij een nieuw geluidsonderzoek met juiste uitgangspunten een nog grotere overschrijding van de toegelaten geluidsniveaus zal optreden.”

Reactie gemeente

De gemeente hoopt nu dat er nog voor het zomerseizoen een beslissing kan worden genomen op de nieuwe aanvraag zodat er weer zo snel mogelijk een terras kan komen. 

“De gemeente draagt, gezien de uitspraak van de rechter, de vergunninghouder en de exploitanten op geen gebruik te maken van de terrassen in afwachting van de nieuwe vergunning. Anders is de gemeente genoodzaakt te handhaven,” laat woordvoerder van de gemeente Ingrid van der Aa weten. “De gemeente streeft naar een acceptabel woonklimaat én tegelijkertijd gunstig ondernemersklimaat.”